Home

Thema's

Aarde
Om de klimaatverandering tegen te gaan, moeten we alles op alles zetten. Ministers, burgemeesters, bedrijfsleiders en gezinnen.
Voldoende natuur en bossen, gezonde lucht en water, een rijke biodiversiteit: daar profiteert iedereen van. Meer zelfs, ze zijn noodzakelijk voor een evenwichtige, gelukkige samenleving.
Konijn
"Je kan het beschavingsniveau van een land afmeten aan de manier waarop dat land met zijn dieren omgaat." Ghandi.
Uplace pictogram
Eén groot winkelcomplex neerpoten in een dichtbebouwde regio die al kampt met reusachtige mobiliteitsproblemen? Dat zijn plannen van een vorige eeuw. Terwijl er zoveel goeie, groene ideeën zijn.

Actueel

Elk jaar verdwijnt er bos uit Vlaanderen. Dat bevestigt het rapport van het Rekenhof donderdag. Groen vraagt in de eerste plaats dat de Vlaamse regering veel minder boskap toelaat. Financiële compensatie moet bovendien worden afgebouwd en vervangen door compensatie in echte bossen. Dat natuur in natura wordt gecompenseerd zal onze bossen beter beschermen.

...

De Vlaamse Regering zegt Vlamingen te willen mobiliseren voor de strijd tegen klimaatverandering. Daarvoor bracht ze vorige week, met veel toeters en bellen, 250 mensen samen op de Vlaamse klimaattop. Maar als 10.000 landgenoten zich dan engageren om mede-eiser te worden in de Klimaatzaak, doet de regering er alles aan om de zaak te saboteren. Bourgeois en Schauvliege moeten niet op zoek...

De Vlaamse Regering is allesbehalve op schema om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Er kwamen hoera-berichten van de regering de afgelopen weken. Maar berekeningen van Groen op basis van gegevens van de Vlaamse en federale overheid zelf, zoals gerapporteerd aan Europa, tonen aan dat het Vlaams gewest afstevent op een overschrijding van haar CO2-uitstoot met een kwart tot bijna de...